5 mức ngu dốt (The Five Orders of Ignorance)

Bài này mình viết lại từ bài dịch trên blog KHTM và sau khi đã tham khảo bài viết gốc. Nội dung tóm lượt về 5 mức độ của sự ngu dốt dưới cái nhìn của Phillip G. Armour trong quá trình phát triển phần mềm hay trong bất kỳ lĩnh vực nào. Các mức độ đó là:

  • 0OI (Zero Order Ignorance – Lack of Ignorance)– không dốt: ta đạt mức 0OI về một thứ gì đó tức là ta có hiểu biết (kiến thức) về nó và ta có thể chứng minh là ta biết. Ví dụ: mình biết nấu ăn 😀
  • 1OI (Lack of Knowledge)– thiếu kiến thức: ở mức độ này, ta biết đến khái niệm nhưng không hoàn toàn rõ ràng về nó. Hay nói cách khác là ta biết là ta không biết :D. Do đó, nếu quan tâm, ta chỉ cần bỏ thời gian đọc sách, nghiên cứu, hoặc hỏi thì có thể chuyển về mức độ 0OI
  • 2OI (Lack of Awareness)– thiếu nhận thức: ở mức này là ta sẽ không biết là ta không biết thứ gì đó. Hay nói cách khác là ta không biết có thứ đó tồn tại cho đến khi nghe người khác chia sẻ hoặc thông qua đọc sách báo, blog…
  • 3OI (Lack of Process) – thiếu quá trình: ở mức này thì ta thiếu một quá trình cụ thể để khám phá ra rằng ta đang không biết rằng ta đang không biết về điều gì đó. Ở mức 2OI thì ta biết cách để khám phá ra những thứ mình không biết đó là thông qua đọc sách, blog chuyên ngành hoặc nghe những chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm nhưng ở mức 3OI chúng ta thậm chí không biết cần phải làm gì :))
  • 4OI (Meta Ignorance)– siêu dốt: ở mức này thì ta không biết gì về năm mức ngu dốt. Do đó, khi đọc đến đây thì các bạn đã vượt qua được mức 4OI, xin chúc mừng :))

Lúc đọc được bài này mình vừa cảm thấy thú vị lại vừa có động lực để học cái gì đó hơn. Mong các bạn cũng có cảm giác như vậy. HAPPY READING!

Đọc thêm:

https://www.researchgate.net/publication/27293624_The_Five_Orders_of_Ignorance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *