Sử dụng Memcached với Memcached Java Client

Chào mừng các bạn đã đến với thachleblog, ở bài trước, mình đã giới thiệu sơ lược về Memcached đồng thời hướng dẫn cách cài đặt cùng 1 vài thao tác cơ bản với memcached trên terminal. Ở bài này, mình sẽ viết một demo đơn giản để các bạn làm quen với Java memcached Client. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Giới thiệu

Các bạn có bao giờ gặp tính năng giới hạn truy cập khi thao tác quá nhanh trên một ứng dụng, hoặc nhận thông báo bạn đã truy cập quá số lần cho phép? Để làm tính năng giới hạn truy cập này thì có nhiều cách, chúng ta có thể lưu số lần truy cập của user vào database hoặc thậm chí là 1 biến static… Và một trong số các cách đó là sử dụng cache, và ở đây là mình dùng memcached.

Có vài lý do để chúng ta chọn memcached cho tính năng này đó là truy cập trên memecached sẽ nhanh hơn so với sử dụng database đồng thời memcached hỗ trợ các tính năng như là tự động expired sau một khoảng thời gian (tự động mở lại cho user truy cập), tăng giá trị cho value…

Thêm một lý do khác để chọn memcached thay vì các loại cache local là vì đối với ứng dụng được deploy trên nhiều instance, sử dụng cache local chúng ta sẽ phải handle thêm các bước đồng bộ dữ liệu cache trên các intance. Làm mệt mà dễ có bug, hehe. Đối với memcached thì ta đã giải quyết xong phần đồng bộ dữ liệu cache giữa nhiều instance của ứng dụng.

Bắt đầu

Để kết nối memcached bằng Java chúng ta có thể sử dụng các libs spymemcached, xmemcached hoặc gwhalin memcached client… Ở demo này, mình sẽ sử dụng spymemcached.

Việc đầu tiên là tải về spymemcached. Và tất nhiên là đã có memcached. Đầu tiên, mình cần init connect tới memcached (tương tự như database vậy). Với spymemcached chúng ta có thể thao tác như sau:

 1. MemcachedClient memcachedClient = MemcachedClient(new InetSocketAddress(HOST, PORT));

Ở đây, mình thiết lập cho thời gian expire cache là 60s. Mình cần giới hạn user chỉ được phép truy cập tính năng này tối đa là 5 lần 1 phút. Do đó, mỗi lần user truy cập, mình sẽ kiểm tra thông tin username (thông tin duy nhất để phân biệt user, nên là uid) trong cache.

Nếu là lần đầu tiên thì sẽ cho phép truy cập, đồng thời ghi vào cache với thông tinh key – value là username – 1. Tương tự các lần tiếp theo mình sẽ cho phép truy cập và tăng số lần truy cập lên. Cuối cùng, nếu user đó truy cập quá số lần cho phép trong 60s thì sẽ bị chặn. Sau thời gian 60s, dữ liệu sẽ bị expire và user sẽ có truy cập như lúc đầu.

Code demo:

package memcached;
 
import java.io.IOException;
import java.net.InetSocketAddress;
import net.spy.memcached.MemcachedClient;
 
/**
 *
 * @author thachlp
 */
public class UserLimitAccess {
 
  private static final int LIMIT_PER_MINUTE = 5;
  private static final int TIME_EXPIRED = 60;
  private static final String HOST = "127.0.0.1";
  private static final int PORT = 11211;
 
  private static MemcachedClient memcachedClient;
 
  public static void initMemcached() {
    try {
      memcachedClient = new MemcachedClient(new InetSocketAddress(HOST, PORT));
      System.out.println("Connection to server sucessful.");
    } catch (IOException ex) {
      System.out.println("Can not connect to memcache server: " + ex.getMessage());
    }
  }
 
  public static boolean isLimitedAccess(String userName) {
    Object accessCount = memcachedClient.get(userName);
    // the fist time user login
    if (accessCount == null) {
      memcachedClient.add(userName, TIME_EXPIRED, "1");
      return true;
    }
 
    int numberAccess = Integer.parseInt((String)accessCount);
    // user access over the limit access
    if (numberAccess > LIMIT_PER_MINUTE) {
      return false;
    } else {
      memcachedClient.incr(userName, 1);
      return true;
    }
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    initMemcached();
    // can access
    if (isLimitedAccess("thachle")) {
      System.out.println("Welcome to thachle blog");
    } else {
      System.out.println("You have accessed over limit per minute, please get back after 1 minute");
 
    }
    System.exit(0);
  }
 
}

Đây chỉ là phần code demo cách sử dụng memcached client để kết nối với memcaced. Các bạn có thể tham khảo. Mình đã test lần đầu= và thấy ok ^.^.

Kết

Vừa rồi là phần demo của mình về cách sử dụng memcached với Java. Quá đơn giản phải không. Tất nhiên trong các ứng dụng thực tế chúng ta cần thêm các config về pool… để tăng tốc độ cho memecached.

Mọi góp ý về cách trình bày, code hoặc bất cứ thứ gì có thể comment bên dưới, mình sẽ theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc và hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *