Đọc file excel với Apache POI

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thachleblog. Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách đọc file excel với Apache POI. Thì tuần vừa rồi có làm cái tool import data từ excel hoặc csv. Vì chưa biết xài lib nào cho tiện nên cũng mất time để research. Do đó, hy vọng qua bài viết này có thể giúp các bạn tiết kiệm time khi làm việc với file excel. Rất đơn giản, nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Đọc file excel với Apache POI

Mình cần import file User với các thông tin là account, name, và phone. Do đó, việc đầu tiên là mình tạo một class User.

Class User:

package thach.le.readexcel;
 
/**
 *
 * @author Thach Le
 */
public class User {
  private String acount;
  private String name;
  private String phone;
 
  public String getAcount() {
    return acount;
  }
 
  public void setAcount(String acount) {
    this.acount = acount;
  }
 
  public String getName() {
    return name;
  }
 
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
 
  public String getPhone() {
    return phone;
  }
 
  public void setPhone(String phone) {
    this.phone = phone;
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    return String.format("%s - %s - %s", acount, name, phone);
  }
 
}

Continue reading