Phân biệt LinkedList và ArrayList trong Java (phần 2)

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thachleblog. Ở bài trước, mình đã phân tích cấu trúc dữ liệu của LinkedList, ở bài này, mình sẽ tiếp tục phân tích cấu trúc dữ liệu của ArrayList. Qua đó, hy vọng có thể giúp các bạn phân biệt và sử dụng LinkedList và ArrayList đạt hiệu quả cao nhất.

ArrayList

Cấu trúc lưu trữ của ArrayList là gồm các phần tử chiếm giữ các địa chỉ liên tục trong bộ nhớ. Do đó, các thao tác trên ArrayList sẽ có điểm khác biệt so với trên LinkedList.

Hình minh họa cấu trúc ArrayList

Hình minh họa cấu trúc lưu trữ của ArrayList

Insert

Khi insert 1 phần tử vào ArrayList, trường hợp tốt nhất thì ArrayList chỉ cần cập nhật index cho phần tử được thêm vào. Trường hợp xấu là ArrayList không đủ vùng nhớ (mặc định là chứa được 10 phần tử), trình xử lý phải copy toàn bộ các element sang một vùng nhớ khác lớn hơn (x1.5 lần).

Tương tự trong trường hợp insert một phần tử vào vị trí đầu hoặc giữa ArrayList, trường hợp tốt nhất ArrayList sẽ chỉ cập nhật lại index cho các phần tử có index lớn hơn index của phần tử tại vị phần tử mới được thêm vào. Trường hợp xấu tương tự như khi thêm vào cuối. Do đó, độ phức tạp của thao tác insert là O(n)

Delete

Độ phức tạp tương tự như insert.

Get index

Vì các phần tử trên ArrayList nằm liên tục trong vùng nhớ, nên việc tìm kiếm các phần tử của ArrayList là như nhau. Độ phức tạp là O(1).

Tổng kết so sánh giữa LinkedList và ArrayList

Sự khác nhau giữa thao tác trên LinkedList và ArrayList được tổng hợp như sau:

Hình minh họa thao tác trên LinkedList và ArrayList

Tóm lại, chúng ta chỉ cần nhớ khi cần thực hiện nhiều thao tác thêm hoặc xóa element vào List, ta ưu tiên dùng LinkedList. Khi cần thực hiện nhiều đối với thao tác get element trên List, ta ưu tiên dùng ArrayList.

Bài viết phân biệt LinkedList và ArrayList đã hết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sau. Xin cảm ơn.

Giới thiệu WebSockets

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thachleblog. Tuần vừa rồi mình vừa làm 1 project nho nhỏ liên quan đến WebSockets, do đó hôm nay viết bài chia sẻ cùng các bạn. Các bạn có muốn biết WebSockets là gì, khi nào chúng ta sử dụng nó không? Chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Tại sao chúng ta lại cần websocket

Hiện tại, có 2 phương thức để client – server của web apps có thể giao tiếp được với nhau, đó là:

AJAX POLLING

Phương thức này có nghĩa là client gửi request liên tục lên server để lấy data thông qua AJAX sau những khoảng thời gian nhất định. Điều này bắt buộc server phải trả data về dữ liệu, cho dù có dữ liệu mới hay không.

Ví dụ cho các trường hợp này chính là tracking của google, thông thường sẽ được update sau 15’..

AJAX LONG POLLING

Phương thức này cũng tương tự như phương thức trên, nhưng thay vì server trả về reponse cho client sau khi nhận request thì ở phương thức này, server chỉ trả về response khi có dữ liệu mới.

Cả 2 phương thức này đều thông qua giao thức HTTP do đó sẽ bao gồm rất nhiều thông tin header (đồng nghĩa với chậm). Ngoài ra cả phương thức trên đều không hỗ trợ đồng song song giữa client server. Do đó, WebSocket ra đời để mang đến phương thức giao tiếp real time tốt hơn dành cho client – server, hỗ trợ song song – cả client và server đều có thể gửi và nhận request cùng một thời điểm.

Giới thiệu

WebSockets hỗ trợ phương thức giao tiếp 2 chiều giữa client và server thông qua TCP (port 80 và 443). Theo phân tích từ http://websocket.org/quantum.html, WebSockets có thể giảm kích thước của HTTP header lên đến 500 – 1000 lần, giảm độ trễ của network lên đến 3 lần. Do đó, hỗ trợ tốt hơn đối với các ứng dụng web apps real – time.

Giới thiệu WebSockets

Đặc điểm

+ Cấu trúc: hỗ trợ chuẩn giao thức mới: ws:// cho chuẩn thông thường và wss:// cho chuẩn secure (tương tự http:// và https://)

+ Message data types: chuẩn giao tiếp là String, hiện tại đã hỗ trợ buffered arrays (xem bài về protobuf tại đây) và blobs. Vẫn chưa hỗ trợ JSON (tuy nhiên có thể serialize thành String, xem thêm seriablize tại đây)

WebSockets API

Ở bài viết này, mình sẽ không trình bày cách để tạo một WebSockets mà sẽ giới thiệu WebSockets API (dựa trên JavaScripts API và HTML5).

Kiểm tra trình duyệt có hỗ trợ WebSockets hay không

Việc đầu tiên cần làm khi làm việc với WebSockets trên client là kiểm tra WebSockets có được trình duyệt hỗ trợ hay không:

if ('WebSocket' in window){
  /* WebSocket is supported. You can proceed with your code*/
} else {
  /*WebSockets are not supported. Try a fallback method like long-polling etc*/
}

 

Đóng/mở WebSockets

Giả sử trình duyệt hỗ trợ WebSockets, chúng ta bắt đầu khởi tạo và mở socket.

Khởi tạo WebSockets

var connection = new WebSocket('ws://example.org:12345/myapp');

 

hoặc với WebSockets secure

var connection = new WebSocket('wss://example.org:12345/myapp');

 

Mở connection đến server

connection.onopen = function(){
  /*Send a small message to the console once the connection is established */
  console.log('Connection open!');
}

 

Đóng WebSockets

connection.onclose = function(){
  console.log('Connection closed');
}

 

hoặc

connection.close();

 

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kiểm tra trường hợp có lỗi xảy ra

connection.onerror = function(error){
  console.log('Error detected: ' + error);
}

 

Gửi – nhận message

Gửi message đến server

var message = {
'name': 'bill murray',
'comment': 'No one will ever believe you'
};
connection.send(JSON.stringify(message));

 

Nhận message từ server

connection.onmessage = function(e){
  var server_message = e.data;
  console.log(server_message);
}

 

Ứng dụng của WebSockets

 • Trong các ứng dụng web chat (360live.vn/live là ứng dụng mà mình vừa làm)
 • Các game online nhiều người chơi trên HTML5: đánh bài, đánh cờ…
 • Các ứng dụng web aps real – time.

Kết luận

Vừa rồi là phần trình bày những hiểu biết của mình về WebSockets. Qua bài viết này, hy vọng các bạn đã có thể hiểu được ứng dụng WebSockets và làm việc với WebSockets khi cần. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sau. Xin cảm ơn!

Tham khảo thêm:

https://stackoverflow.com/questions/11077857/what-are-long-polling-websockets-server-sent-events-sse-and-comet/12855533#12855533

http://www.developerfusion.com/article/143158/an-introduction-to-websockets/

https://os.alfajango.com/websockets-slides/#/5